Guziki

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 7 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Status prawny Szkoły znajduje się w statucie Szkoły.

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)oraz na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2016 poz. 1379).

Statut Szkoły

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

08-10-2018 - Edycja treści.

27-06-2018 - Edycja treści.

27-01-2018 - Edycja treści.

30-11-2017 - Edycja treści.

21-09-2017 - Edycja treści.

02-06-2017 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 239